ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಜ್

 

ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಪತ್ರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ

ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಜ್

ಆಯ್ತಾರ್ (ನವೆಂಬರ್ 24, 2019) ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ವೊರಾಂಕ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಮಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ (ಆಧ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್: ಉಜ್ವಾಡ್)

ಮುಖೆ ಸಯ್ರಿಂ:
ಬಾಬ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ (ಗುರ್ಕಾರ್, ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್)
ಬಾಬ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ (ಗುರ್ಕಾರ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್)
ಬಾಬ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ (ಸಂಪಾದಕ್, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್)
ಭಯ್ಣ್ ದೊ| ಜೆಸ್ವಿನಾ ಎ.ಸಿ. (ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಸಾಂ| ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ಬೆಂದುರ್)
ಬಾಬ್ ದೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್ (ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ)
ಬಾಬ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ (ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಗಾವ್ಪಿ)

ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್
1. ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
* ವೀಜ್ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ 101 ವೊ ಆಂಕ್ಡೊ
* ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ (ಮಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ 46ವೊ ಬೂಕ್)
* ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್ (ಜಾಳಿಜಾಗೊ)

2. ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ
3. ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ’ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

ವೆದಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್:
ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರ್ (ಸಂಪಾದಕ್, ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್)

ಬಾಬ್ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು
(ಗುರ್ಕಾರ್, ಸಂಪಾದಕ್, ವೀಜ್ ಇ-ಪತ್ರ್)

[खबर] मंगळुरांत एक कोंकणी सांज

 

[khobor] Mongllurant Ek Konknni Sanz

 

[ഖബർ] മംഗ്ളുരാന്ത് എക് കൊങ്ക്ണി സാഞ്ജ്


ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
 
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]